Промишлени обекти

ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ФИРМА „РАФ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

 

10. Силози за съхранение на зърно,                      с. Брестак

10.1 Възложител: ”Исав-1” ЕООД
10.2 Година: 2023
10.3 РЗП: 3000 м2 
10.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Осветителна инсталация силози и тунели
- Мълниезащитна и заземителна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация 

 

Галерия
     

9. Предприятие за преработка на бобови култури "Флавапълс" АД, гр. Шумен

9.1 Възложител: ”Планекс Варна” ООД
9.2 Година: 2022 - 2023
9.3 РЗП: 2200 м2 
9.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Осветителна инсталация
- Заземителна инсталация
- Зарядни станиции
- Подвързване на автоматизация
- Контрол на достъпа - бариери

 

Галерия
     

8. Складова база, администрация и мострена зала "Строймаркет", гр. Варна

8.1 Възложител: ”Господинови и синове” ООД
8.2 Година: 2022
8.3 РЗП: 5 500 м2 
8.4 Извършени дейности:
- Осветителна инсталация
- Зарядни станиции

      

7. Складова база, администрация и мострена зала "Строймаркет", гр. София

7.1 Възложител: ”Господинови и синове” ООД
7.2 Година: 2022
7.3 РЗП: 5000 м2 
7.4 Извършени дейности:
- Осветителна инсталация
- Зарядни станиции

 Галерия  
     

6. Цех за мебели „Планекс”, гр.Варна

6.1 Възложител: ”Планекс” ЕООД
6.2 Година: 2022
6.3 РЗП: 1000 м2 
6.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация

 

Галерия  
     
     

5. Цех за дограма „Планекс”, гр.Варна

5.1 Възложител: ”Планекс” ЕООД
5.2 Година: 2021
5.3 РЗП: 500 м2 
5.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация

 

Галерия  
     

4. Център и хотел за гуми „Диана”, гр.Варна

4.1 Възложител: ”Комфорт” ООД
4.2 Година: 2015
4.3 РЗП: 7 500 м2
4.4 Извършени дейности:
- Външно захранване
- Резервирано захранване с дизел-генератор
- Улично осветление
- Силнотокова инсталация
- Мълниезащитна и заземителна инсталация

 

Галерия 
     

3. Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/,подобект: Реагентно стопанство за дефосфатизация, гр.Варна

3.1 Възложител: ”Комфорт” ООД
3.2 Година:2014
3.3 РЗП:450 м2
3.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Мълниезащитна и заземителна инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация

 

Галерия 
     
2. Складова база, цех, администрация и мострена зала „КOMFORT PARTNERS” ООД, гр.Варна

2.1 Възложител: ”Комфорт Партнерс” ООД
2.2 Година:2011
2.3 РЗП:10 000 м2
2.4 Извършени дейности:
- Външно захранване
- Резервирано захранване с дизел-генератор
- Улично осветление
- Парково осветление
- Силнотокова инсталация
- Мълниезащитна и заземителна инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Видео наблюдение
- Контрол на достъп
- Озвучително-оповестителна инсталация

 

Галерия  
     
1.Автомивка и чакалня-„GRAND MALL”, гр.Варна

1.1 Възложител: частно лице
1.2 Година: 2010
1.3 РЗП:1100 м2
1.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация

   

Галерия 

 

   
     


   

Галерия

Известия

Ако искате да се абонирате за нашите новости, моля въведете вашия имейл по-долу.