Обществено-административни сгради

ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ФИРМА „РАФ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

 

 

17. Зала-лаборатория за космически изследвания във ВВМУ„Никола Й. Вапцаров“, гр.Варна

17.1 Възложител: ”Планекс Варна” ООД
17.2 Година: 2024
17.3 РЗП: 200 м2
17.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Осветителна инсталация
- Компютърна инсталация
- Инсталиране
на проектор и екран

Галерия
   

16. Банков офис "Общинска банка", р-н Младост, ул. "Бъднина", бл. 304, гр. София

16.1 Възложител: ”Он Детайлс” ЕООД
16.2 Година: 2023
16.3 РЗП: 200 м2
16.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Осветителна инсталация
- Интернет инсталация


Галерия 
   
15. Административна сграда „Агрополихим″, гр.Девня, община Девня

15.1 Възложител: ”Планекс Варна” ООД
15.2 Година: 2023
15.3 РЗП: 200 м2
15.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Осветителна инсталация

Галерия
   
   
14. Офис сграда, гр. Варна, ул. Д-р Любен Попов №24 

14.1 Възложител: ”Комаров Консулт”
14.2 Година: 2022-2023
14.3 РЗП: 700 м2
14.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Видео наблюдение
- Контрол на достъп


Галерия    
   
   
13. Спортен комплекс „Ю. Гагарин″, гр. Варна

13.1 Възложител: ”Планекс” ЕООД
13.2 Година: 2021-2022
13.3 РЗП: 2 350 м2
13.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Видео наблюдение
- Контрол на достъп


Галерия    
   
12. Винарна, с. Аврен, обл. Варна

12.1 Възложител: частно лице
12.2 Година: 2021
12.3 РЗП: 500 м2
12.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация


Галерия   
   
11. Офис, гр. Варна, пл. "Лаврентий" 3

11.1 Възложител: ”Карго-партнерс” ЕООД
11.2 Година: 2021
11.3 РЗП: 200 м2
11.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация


Галерия    
   
10. Сграда за обществено предназначение,  „Сити център″ - партерен етаж, гр. Каварна

10.1 Възложител: ”Планекс” ЕООД
10.2 Година: 2021
10.3 РЗП: 900 м2
10.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация


Галерия   
   
9. Офис сграда „Пластхим Т-Девня″, гр.Девня, община Девня

9.1 Възложител: ”Планекс” ЕООД
9.2 Година: 2020
9.3 РЗП: 800 м2
9.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация
- Видео наблюдение
- Контрол на достъп


Галерия 
   
8. Офис сграда „Пластхим Т-Аксаково″, гр.Аксаково, община Аксаково

8.1 Възложител: ”Планекс” ЕООД
8.2 Година: 2020
8.3 РЗП: 1 000 м2
8.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация
- Видео наблюдение
- Контрол на достъп


Галерия 
   
7. Офис сграда „Академика Инвест″, гр.Варна, ул.”Хр. Смирненски” №76

7.1 Възложител: ”Академика Инвест” АД
7.2 Година: 2020
7.3 РЗП: 300 м2
7.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация
- Видео наблюдение
- Контрол на достъп


Галерия 
   
6. Офис сграда „Планекс-Арматурен двор”, гр.Варна, ул.”Уста Колю Фичето” 

6.1 Възложител: ”Планекс” ЕООД
6.2 Година:2020
6.3 РЗП:300 м2
6.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация
- Видео наблюдение
- Контрол на достъп


Галерия 
   
5. Офис сграда „Планекс-VIVA 3”, гр.Варна, ул.”Димитър Икономов” 

5.1 Възложител: ”Планекс” ЕООД
5.2 Година: 2020
5.3 РЗП: 3 500 м2
5.4 Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация
- Видео наблюдение
- Контрол на достъп


Галерия 
   
4. Офис сграда, гр.Варна, местност „Св.Никола”№72

4.1 Възложител: частно лице 
4.2 Година: 2012
4.3 РЗП: 300 м2
4.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация 
 

Галерия  
   
3. Офис сграда „Оркид Хилс”, гр.Варна, ж.к.Възраждане 1, ул.”Ана Феликсова” №16

3.1 Възложител: ”Комфорт” ООД
3.2 Година: 2008
3.3 РЗП: 1 000 м2
3.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Мълниезащитна и заземителна инсталация
- Видео-домофонна инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Оозвучително-оповестителна инсталация
- Видео наблюдение


Галерия 
   

2. Офис сграда, гр.Варна, ул.”27 юли” №68

2.1 Възложител: ”Комфорт” ООД
2.2 Година: 2007 
2.3 РЗП: 1 000 м2
2.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Мълниезащитна и заземителна инсталация
- Домофонна инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация


Галерия 
   

1. Офис сграда, гр.Варна,ул.”Сан Стефано” №15

1.1 Възложител: ”Комфорт” ООД
1.2 Година: 2006
1.3 РЗП: 1 500 м2
1.4 Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Мълниезащитна и заземителна инсталация
- Видео-домофонна инсталация
- Компютърна инсталация
- Телефонна инсталация
- Телевизионна инсталация
- СОТ инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация

Галерия

 

 

 

Галерия

Известия

Ако искате да се абонирате за нашите новости, моля въведете вашия имейл по-долу.