Магазини

ОБЕКТИ, ИЗПЪЛНЕНИ ОТ ФИРМА „РАФ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

 

 

14. Магазин „Метро″ - пристройка за приемане, сортиране и експедиция на стоки, гр. Варна

14.1. Възложител: “Планекс Варна” ООД
14.2. Година: 2024
14.3. РЗП: 300 м2
14.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Осветителна инсталация
- Мълниезащитна и заземителна инсталация
- Пожароизвестителна инсталация
- Оповестителна инсталация

Галерия
   
13. Ресторант "Златната овца", детски кът, гр.Варна

13.1. Възложител: “Планекс Варна” ООД
13.2. Година: 2023
13.3. РЗП: 70 м2
13.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Осветителна инсталация

Галерия 
   
12. Магазин „Хиполенд″, гр. Варна, ул. Братя Бъкстон №6

12.1. Възложител: “Комфорт” ООД
12.2. Година: 2022
12.3. РЗП: 1 300 м2
12.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инстaлация
 

Галерия     
   
11. Супермаркет „Т-маркет″, "Сити център″, гр. Каварна

11.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
11.2. Година: 2021
11.3. РЗП: 1 100 м2
11.4. Извършени дейности:
- Проектиране силнотокова инсталация
- Резервно захранване с дизел-генератор и UPS
 

Галерия     
   
10. Mагазини, "Сити център″, гр. Каварна

10.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
10.2. Година: 2021
10.3. РЗП: 900 м2
10.4. Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инстaлация
 

Галерия     
   
9. Mагазин „ПЕПКО″, "Сити център″,  гр. Каварна

9.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
9.2. Година: 2021
9.3. РЗП: 1 000 м2
9.4. Извършени дейности:
- Проектиране на ОВиК инсталация - част електро
- ОВиК инсталация - част електро
 

Галерия   
   
8. Mагазин за смесени стоки  „ТИНА″,  "Сити център″, гр. Каварна

8.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
8.2. Година: 2021
8.3. РЗП: 1 000 м2
8.4. Извършени дейности:
- Проектиране
- Силнотокова инсталация
- Пожаро-известителна инсталация
- Компютърна инстaлация
- Видео наблюдение
 

Галерия   
   

7. Супермаркет „BILLA″, ул.„8-ми март″, гр. Варна

7.1. Възложител: “Комфорт” ООД
7.2. Година: 2019
7.3. РЗП: 900 м2
7.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Резервно захранване с дизел-генератор и UPS
- Компютърна инстaлация
- Пожаро-известителна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация

 

Галерия 
   

6. Магазин „GUESS″, Търговски център Delta Planet Mall, гр. Варна

6.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
6.2. Година: 2019
6.3. РЗП: 400 м2
6.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инстaлация
- Телефонна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация

 

Галерия 
 

 

5. Магазин „Desigual″, Търговски център Delta Planet Mall, гр. Варна

5.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
5.2. Година: 2019
5.3. РЗП: 300 м2
5.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инстaлация
- Телефонна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация

 

Галерия 
 

 

4. Магазин „YamamaY″, Търговски център Delta Planet Mall, гр. Варна

4.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
4.2. Година: 2019
4.3. РЗП: 250 м2
4.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инстaлация
- Телефонна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация

 

Галерия 
   

3. Магазин „Superdry″, Търговски център Delta Planet Mall, гр. Варна

3.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
3.2. Година: 2019
3.3. РЗП: 250 м2
3.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация
- Компютърна инстaлация
- Телефонна инсталация
- Озвучително-оповестителна инсталация

 

Галерия 
   

2. Магазин „LEISURE″ и общи коридори, Търговски център Delta Planet Mall, гр. Варна

2.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
2.2. Година: 2019
2.3. РЗП: 1 200 м2
2.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация

 

Галерия 
   

1. Супермаркет „My Market”, гр. Варна, ул. „Академик Андрей Сахаров“ №9

1.1. Възложител: “Планекс” ЕООД
1.2. Година: 2018
1.3. РЗП:1 000 м2
1.4. Извършени дейности:
- Силнотокова инсталация

 

Галерия 
   
   
 

 

Галерия

Известия

Ако искате да се абонирате за нашите новости, моля въведете вашия имейл по-долу.